DOTACE NA KLÍČ
 • Relaxujete u štípání
  dřeva? Chcete levně
  vytápět svůj dům?

  Sestavte si minutovou nabídku svého kotle na biomasu s možností čerpat dotaci.

  Nevíte, jak na dotace?
  Odrazuje Vás složité papírování?

  Využijte možnost využít našeho servisu a nechte si vyřídit státní dotaci na klíč

Topit dřevem ještě neznamená kácet deštné pralesy.
Dřevo je ekologičtější než uhlí nebo elektřina.

Nastavte parametry

V našem jednoduchém formuláři naklikejte základní parametry Vaší topné situace.

Získejte svou nabídku

Systém Vám okamžitě najde nejvhodnější řešení a vygeneruje cenovou nabídku.

Telefonát se specialistou

Do 48 hodin Vás bude kontaktovat náš specialista a společně s Vámi zkontroluje správnost nabídky.

Obhlídka místa instalace

Pracovníci našich odborných partnerů provedou potřebná zjištění na místě, aby instalace probíhala bez komplikací.

Doprava a montáž

Vybrané zařízení dopravíme až k Vám a zajistíme odbornou instalaci a uvedení do provozu včetně vysvětlení obsluhy.

Proč se Vám vyplatí kotel na dřevo?

Pokud máte zajištěný přísun paliva například z místního lesního hospodářství, pak jsou pro Vás kotle na kusové dřevo tou nejlepší volbou. Topení kusovým dřevem je nejlevnějším způsobem vytápění. Je stále o polovinu levnější, než vytápění plynem. Přestože vytápění je v tomto případě spojeno s procesem spalování, tak díky našim nízkoemisním zařízením můžete vytápět s jistotou, že splňujete veškeré ekologické spalinové normy.

Výkon každého i technologicky nejvyspělejšího zařízení však bude vždy úměrný kvalitě a vlhkosti paliva.

Více se můžete dočíst ZDE.

Proč je pro vytápění lepší kotel než běžná kamna?

Každý, kdo uvažuje o vytápění dřevem bude dříve či později stát před rozhodnutím, zda je lepší kotel na dřevo, nebo zda topit v klasických kamnech.

Hlavními kritérii by měla být náročnost obsluhy a účinnost. Zplynovací kotle díky specifickému způsobu spalování sice nenabídnou atraktivní pohled na plápolající plameny, ale dokáží úsporně a s minimální obsluhou získat z dřeva skutečně maximum tepla pro Váš dům.

Nesporným pozitivem je splnění všech emisních norem, díky kterým bude vytápění pomocí klasických kotlů v budoucnu stále obtížnější.

Proč je pro vytápění lepší kotel než běžná kamna?

TOPTE NEJLEVNĚJI
JAK TO VŮBEC JDE.

Vytápějte ekologicky,
ekonomicky a efektivně.

Řešení přesně podle Vašich
požadavků, které si sestavíte
sami za 1 minutu.

Kotlíková dotace 2015–2020

Na výměnu zastaralých kotlů za nová nízkoemisní zařízení, můžete čerpat podporu v rámci Kotlíkových dotací a to až ve výši 107 500 Kč.

Znečištěné ovzduší je jedním z palčivých problémů ČR. Z velké části se na stavu ovzduší podílí soukromý sektor, kde stále podle odhadů Ministerstva životního prostředí existuje 350.000 zastaralých ručně plněných uhelných kotlů. Snahou dotačního programu je do roku 2020 vyměnit více jak čtvrtinu těchto zařízení.

Od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy.

Kotlíková dotace 2015–2020

Máte zájem o vyřízení státní dotace na klíč?

Nenechte se odradit složitou administrativou spojenou se žádostí o státní dotaci. Pokud splňujete požadavky kladené na oprávněné žadatele, můžete si významně snížit prvotní investici při pořizování zařízení. Zajistíme pro Vás kompletní servis spojený s vyřízením Vaší dotace. S námi ušetříte nejen náklady na teplo, ale i čas.

Máte zájem o vyřízení státní dotace na klíč?

Zplynování neboli pyrolýza

Jedná se o proces, při kterém je dřevo spalováno s vyšší účinností než je tomu v klasickém kotli. Ve zplynovacích kotlích probíhají tři fáze spalování. Nejprve je dřevo vysoušeno a ohříváno v násypce, kde se uvolňují plynné složky. Dále pak dochází k samotnému spalování pevné složky. Současně probíhá i fáze hoření dřevoplynu. Každý z těchto procesů vyžaduje specifické podmínky – teplotu i přísun kyslíku. Oddělení spalovacích procesů je základem správně fungujícího kotle. Jen tak můžete dosáhnout skutečně levného a efektivního vytápění.

Vitoligno_100_rez

Kotle na biomasu

Při dnešních cenách energie je vytápění dřevem s ohledem na celkovou investici hospodárnou alternativou. S pokrokovou technikou Viessmann je vytápění dřevem efektivní a komfortní. Program Viessmann poskytuje flexibilní řešení, například jako přídavné nebo kompletní topení, podle typu kotle s vytápěním kusovým dřevem nebo dřevěnými peletami.

Zplynovací kotel na dřevo

Zplynovací kotel na dřevo

Kusové dřevo je ideální pro všechny, kdo si mohou palivo opatřit sami. Například z místního lesního hospodářství.

Vitoligno 150-S

Vitoligno 150-S

Cenově atraktivní, monovalentní tak také pro bivalentní provoz

Více info

Vitoligno 250-S

Vitoligno 250-S

Specialista na štípané dřevo, polena do délky 1 m

Více info

Kotel na pelety

Kotel na pelety

Peletky se dají jednoduše přisunovat a skladovat. Dávkování a přísun do topného systému probíhá automaticky a pohodlně.

Vitosol 200-FM

Vitoligno 250-F

Automatické plnění, zapalování i čištění

Více info

Vitoligno 300-C

Vitoligno 300-C

Nejnižší emise prachových částic, komfortní automatické funkce

Více info