Společnost Viessmann si uvědomuje svou odpovědnost
za udržitelnou ochranu životního prostředí.
Tomu jsme přizpůsobili naši firemní filozofii i naše produkty.

Proč se vlastně vyplatí kotel na dřevo?

Proč se vlastně vyplatí kotel na dřevo?

Díky nižší sazbě DPH a nové spotřební dani je dřevo nejlevnějším způsobem, jak vytápět svůj dům. Pokud máte zajištěný přísun paliva například z místního lesního hospodářství, pak jsou pro Vás kotle na kusové dřevo tou nejlepší volbou. Ekologická daňová reforma nově znevýhodňuje všechny energetické zdroje při jejichž produkci není příliš zohledněna ekologie (uhlí a elektřina, která se vyrábí převážně z fosilních paliv). Cena za vytápění dřevem je stále o polovinu levnější, než vytápění plynem.

Může každý vytápět kotlem na dřevo?

Dřevospalující kotle Viessmann jsou tak komfortní, že prakticky každý rodinný dům je možné takovým kotlem vytápět. Důležitým předpokladem je suchý skladovací prostor, protože zbytková vlhkost dřeva se výrazně podílí na kvalitě palivového dřeva. Přestavby, např. na komíně, zpravidla nutné nejsou. Topné systémy Viessmann je možné i ideálně kombinovat s topnými systémy na lehký topný olej nebo plyn. Takto se můžete rozhodnout, kdy a které palivo vlastně použijete.

Může každý vytápět kotlem na dřevo?
Jak lépe vytápět – kusovým dřevem nebo peletami?

Jak lépe vytápět – kusovým dřevem nebo peletami?

Kusové dřevo je nejlepší volbou pro všechny, kteří mají přístup k jeho zdroji z vlastního lesa, lesního hospodářství nebo farmy. Takové dřevo musí být před vlastním spalováním správně vysušené a skladované. Jinými slovy musí vykazovat nízkou zbytkovou vlhkost. Rovněž je třeba kvůli průběžnému zásobování teplem zvážit akumulační zásobník topné vody.

Na rozdíl od kusového dřeva jsou pelety komfortnější pro zásobování, skladování i manipulaci. Lisují se z pilin a mají vysokou výhřevnost, což je dáno nízkým obsahem vlhkosti. Komfort topení je vykoupen vyšší cenou paliva.

Kde vlastně získat dřevěná paliva?

Dřevní paliva jsou k dostání u mnoha obchodníků a dnes se jedná o zcela běžný sortiment. Majitelé dřevo zplynujících kotlů navíc ve většině případů mohou oslovit lokální firmy s dřevoprodukcí nebo místní pily, které nabízejí pelety jako svůj druhotný produkt. Kusové dřevo je možné levně odkoupit od lesních podniků.

Výhody dřeva jako přírodního zdroje energie:

  • je obnovitelný – přírodní zdroj energie
  • je čistý – z hlediska neutrality emisí CO2
  • je bez daňové zátěže – žádné spotřební daně,snížená sazba DPH (9 %)
  • popel ze spalování můžete využít jako hnojivo
Kde vlastně získat dřevěná paliva
Výhřevnost dřeva výrazně klesá s obsahem vody

Výhřevnost dřeva výrazně klesá s obsahem vody

Například dřevo s 12 až 20% vlhkostí má výhřevnost asi 4 až 4,5 kWh / 1 kg (podle druhu dřeva), dřevo s 50% vlhkostí má výhřevnost jen asi 2 kWh / 1 kg. Výkon kotle tedy při stejném množství paliva poklesne asi na 50%. Pokud při hoření dochází k významnému prosoušení dřeva, uvolňují se ve značné míře vodní páry a plyny, při jejichž kondenzaci nelze zajistit kvalitní hoření a vznikají dehty a kyseliny, které mohou poškozovat stěny kotle. Takže čím více vlhkosti, tím hůře. Spalování mokrého dřeva může zkrátit životnost kotle až o polovinu.

Komín se správným tahem je základním předpokladem správného fungování kotle

Komín výrazně ovlivňuje výkon i účinnost kotle. Instalace kotle na nevyhovující komín patří k nejčastějším chybám. Nicméně i nový komín se správným tahem je třeba pro zajištění správné funkce kotle pravidelně kontrolovat a čistit.

Správná konstrukce komínu zajistí, že zbytečně nekouří, což oceníte především v teplejších měsících, kdy trávíte Vy i Vaši sousedé více času na zahradě.

V zimě hřeje v létě chladí

Vaše nabídka do 1 minuty